khae_k@hotmail.com

เบอร์โทร 045-826-233

18 มิ.ย. 2022 11:15:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 113

18 มิถุนายน 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 

ท่านธนกฤช จิริวิภากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร  ดร.ไพบูลย์  มีศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีพศรีสะเกษ  นายสรศักดิ์  แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแข้  นายสถิตย์ บุตรพันธ์ กำนันตำบลแข้ พร้อมด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ

ลูกจ้าง อบต.แข้ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หมู่บ้าน เยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 

To Top ↑