[email protected]

เบอร์โทร 045-826-233

7 ต.ค. 2022 10:47:29 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 232

องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ ขอขอบคุณ นายศราวุธ  ทรงโฉม  นายอำเภออุทุมพรพิสัย 

ปลัดอำเภออุทุมพรพิสัย , นายสมพงษ์  จิริวิภากรณ์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกำแพง  นายชัยณรงค์  จารุสิน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกำแพง  หัวหน้าส่วนราชการ

พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลกำแพง กำนันตำบลหนองห้าง ท่านสมปอง หนองกก กำนันตำบลกำแพง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำในเขตเทศบาลตำบลกำแพง

ที่เดินทางมามอบเครื่องอุปโภคบริโภค ถึงยังชีพ ให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในเขตตำบลแข้ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ บ้านอะลาง - บ้านยางโทนTo Top ↑