[email protected]

เบอร์โทร 045-826-233

5 ต.ค. 2022 11:34:49 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 164

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 

นายสรศักดิ์  แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ พร้อมด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ เลขานุการนายกฯ สมาชิก อบต.แข้  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแข้

ออกมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทุกภัย ณ บ้านอะลาง หมู่ที่ 5 และบ้านยางโทน หมู่ที่ 8 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบี้ยงต้นTo Top ↑